Kinesiphilia (letterlijk "liefde voor beweging") is een project dat wil uitmonden in de creatie van een ballet door en voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun omgeving of elke andere betrokkene.

Dit project streeft verschillende doelen na: het imago van deze ziekte veranderen en de waarheid herstellen, patiënten betrekken bij een creatief en collectief project waarin ze zich kunnen uiten en zin krijgen om zichzelf te verzorgen, de nadruk leggen op de helende eigenschappen van dans en muziek (zie zusterproject "Logophonia") bij deze aandoening, de oprichting ondersteunen van danksworkshops voor parkinsonpatiënten en ze bestendigen via het project " Fit Your Mind " (onder andere).

Dansen, vooral onder begeleiding van muziek, is zeer heilzaam voor deze patiënten, heilzamer dan alle andere vormen van oefeningen. Door de emotie die zij oproept, kan de dans kanalen activeren die de beschadigde cellen enigszins kortsluiten.

De getuigenissen van de patiënten liegen er niet om:

"dansen voert mij naar een andere planeet waar parkinson niet zo belangrijk is"

"Als ik dans, ben ik niet meer ziek"

"We dansen samen en vormen dan één gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. De ziekte laten we buiten staan".

"Het is gewoon een fantastische ervaring".

"Dansen heeft iets in mij losgemaakt dat me zin geeft om ermee door te gaan. Ik zal dansen zolang het mij helpt".

Voor de enkele beroepsdansers die bij het project betrokken zijn en hun "recepten" beproeven op de parkinsonpatiënten, is het heel duidelijk: dansen stimuleert de mentale activiteit en verbindt lichaam en geest om zo oplossingen te vinden en strategieën te ontwikkelen om beter te bewegen. Het maakt de bewegingen vloeiender en eleganter, ontwikkelt de flexibiliteit en de spierkracht, helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen, doorbreekt het isolement, verruimt de blik, het gehoor en de tastzin, verbetert de perceptie van zijn lichaam in de ruimte en daardoor ook het evenwicht, maakt de creativiteit en de vreugde in de patiënt los.

Na informatiesessies en uitnodigingen om mee in het project te stappen via de "antennes" die worden opgericht door de Belgische parkinsonvereniging, worden patiënten en begeleiders doorverwezen naar de cursusplaatsen die het dichtst bij hun woonplaats liggen.

De cursussen worden gegeven door dansleraars die speciaal zijn opgeleid en begeleid door verzorgers (verpleegkundigen, kinesitherapeuten of artsen).
Er wordt een bezinning gestart over het toe te passen danstype, de muziek die moet worden verspreid, de tips die moeten worden gegeven (...) door verschillende specialisten (dansers, neuroloog, musicoloog, psychiater, psycholoog...).

De choreografieën evolueren naarmate de cursus vordert en inspireren zich op de dagelijkse leefwereld van de dansers, op hun wensen en op de doelstellingen die ze willen bereiken.

De voorstelling wordt opgevat als een opeenvolging van symbolische en didactische beelden rond de thema's leven, ziekte, relatie tussen arts en patiënt, verschillende therapeutische opties maar ook de jeugd, de tijd die voorbijgaat, de zoektocht naar het geluk en de kunst ten dienste van de geneeskunde!

We zullen trachten de toeschouwer te verbluffen. Hij moet na afloop beter geïnformeerd zijn en de ziekte serener bekijken. Sommige momenten zijn grappig, andere ernstig. Respect voor de persoon en een diepgaand altruïsme staan altijd centraal.

Hoewel we hopen op verschillende voorstellingen, zal van de première een professionele dvd worden gemaakt die zal worden verkocht voor het goede doel.
Wij hopen ook een televisieploeg te kunnen overtuigen om een reportage te maken over dit
originele project en misschien enkele fragmenten op te nemen in de voorstelling.